Parkeervoordelen stad Mechelen

 1. Particuliere autodelers krijgen een gratis uitgebreide bewonerskaart voor de stad Mechelen.
 2. Particuliere autodelers kunnen gebruik maken van voorbehouden standplaatsen voor autodelers

Gratis bewonerskaart

Elke autodeler in Mechelen kan een gratis uitgebreide parkeerkaart aanvragen. Aanvragen kan via dit formulier.

Wat moet je opsturen naar Cozywheels voor de gratis parkeerkaart?

 • inschrijvingsbewijs van de wagen(s) waarvoor een kaart nodig is
 • een duidelijke scan van de verzekeringspolis (autodeelverzekering of een bewijs dat alle bestuurders opgenomen zijn als gebruikelijke bestuurder binnen de polis van de plaathouder.)
 • kopie van de ‘Verklaring Effectief Autodelen’

Zodra dit alles in orde is, maken wij een autodeelvignet op en sturen dit op met de post. Met dit autodeelvignet, het ingevulde aanvraagformulier en een kopie van de Verklaring Effectief Autodelen kan je langsgaan bij Indigo om je parkeerkaart aan te vragen:

Indigo parkeren Mechelen

Openingsuren

 • Maandag 10.00 tot 13.00
 • Dinsdag 10.00 tot 13.00 en 14.00 tot 17.30
 • Woensdag en donderdag 10.00 tot 13.00 en 14.00 tot 19.00
 • Vrijdag 10.00 tot 13.00 en 14.00 tot 17.30

Voorbehouden standplaats

Voorwaarden voor het aanvragen van een vaste autodeelparkeerplaats

 • De autodeelgroep bestaat minstens uit 4 leden met een verschillend domicilieadres. Minstens 50% van de leden is gedomicilieerd in Mechelen.
 • Leden die op eenzelfde domicilieadres ingeschreven zijn, worden slechts als één lid van een autodeelgroep meegeteld.
 • De autodeelgroep is geregistreerd bij Cozywheels en bezorgt Cozywheels jaarlijks een verklaring op eer van effectief autodelen.
 • Het voertuig van de autodeelgroep is ingeschreven op naam van een persoon met domicilie in Mechelen.
 • De autodeelgroep heeft een verzekeringspolis afgesloten waarbij minimaal elk groepslid op de polis vermeld is.
 • De aanvraag voor de voorbehouden parkeerplaats moet gebeuren via Cozywheels die de voorwaarde

Wat moet je opsturen naar Cozywheels?

 • de verklaring effectief autodelen
 • een duidelijke scan van het roze inschrijvingsformulier
 • een duidelijke scan van de verzekeringspolis
 • het voorkeuradres voor het installeren van de standplaats