Parkeervoordelen stad Kortrijk

Parkeerkaart autodelen

 • Deze is gedurende één jaar geldig in de parkeerzone waar de eigenaar woont. 
 • Het gebruik van de digitale gemeentelijke parkeerkaart ontslaat de gebruiker van het verplicht gebruik van betaalautomaat en de opgelegde parkeerduur in die zone.
 • Het niet voldoen aan de modaliteiten van de digitale gemeentelijke parkeerkaart kan leiden tot een naheffing ‘betalend parkeren’ of ‘blauwe zone’.
 •  

Voorwaarden

 • Particuliere autodelers die de digitale gemeentelijke parkeerkaart willen aanvragen dienen lid te zijn van Cozywheels. Je kan het bewijs van lidmaatschap downloaden op je autodeelaccount
 • De wagen wordt met minstens twee verschillende leden gedeeld, waarvan minimum de helft in Kortrijk gedomicilieerd is
 • Per kenteken zijn de leden op minstens twee verschillende adressen in Kortrijk gedomicilieerd
 • Leden die op eenzelfde domicilieadres ingeschreven zijn, worden slechts als één lid meegeteld
 • Het voertuig waarvoor de gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd, is ingeschreven op naam en domicilie van één van de leden
 • De leden moeten beschikken over een rijbewijs van de betrokken klasse waaronder de autodeelwagen valt;
 • Alle leden dienen aan te tonen dat zij over een permanent gebruiksrecht op het voertuig beschikken doordat ze zijn opgenomen in de verzekeringspolis van het voertuig, ofwel als bestuurder van het voertuig, ofwel door middel van een autodeelverzekeringspolis
 • Geen cumul met bewonersvergunningen
 • Per kenteken een getekend autodeelcontract tussen de leden van de autodeelgroep in samenwerking met de erkende koepelorganisatie voor particulier autodelen
 • Een verklaring op eer van elk lid van de autodeelgroep waarin staat dat dit lid effectief aan autodelen doet
 • Kopie van de identiteitskaart alle leden
 • OPGELET: Er worden geen gemeentelijke parkeerkaarten voor autodelen afgeleverd voor leasingvoertuigen, bedrijfs-, huurwagens, wagens met buitenlandse of Z-kenteken.

Aanvraag

Om een vergunning aan te vragen, stuur je onderstaande formulieren naar het secretariaat van Cozywheels. Wij geven de nodige informatie door aan parkeerbedrijf Parko:

 • Jaarlijks een ondertekende (door elk lid) verklaring effectief autodelen (Verklaring dat het voertuig wordt aangewend voor particulier autodelen en voor meer dan de helft van het gebruik gedeeld wordt): Aanvragen via hello@cozywheels.be
 • Een kopie van de autodeelpolis: Indien je gebruikmaakt van de VIVIUM verzekering van Group Casier: Aanvragen via hello@cozywheels.be
 • Een kopie van het rijbewijs van elk lid van de autodeelgroep.
 • Een kopie van het (roze) inschrijvingsformulier van het voertuig waarvoor de parkeerkaart aangevraagd wordt.