Rechercher

voordelen stad Gent

Particuliere autodelers kunnen een gemeentelijke parkeerkaart “particulier autodelen” aanvragen. Deze is gedurende één jaar geldig op het volledige grondgebied van de Stad Gent. Verder kan je ook een subsidie krijgen wanneer je een nummerplaat schrapt en/of een oude motor naar de sloop doet.

 Een parkeerkaart aanvragen

De gemeentelijke parkeerkaart “particulier autodelen” wordt uitgereikt voor voertuigen die via de bemiddeling van een autodeelsysteem aangewend worden voor autodelen. De gemeentelijke parkeerkaart “particulier autodelen” is gedurende één jaar geldig op het volledige grondgebied van de Stad Gent.

  • Voorwaarden:

Lid zijn van een erkende autodeelorganisatie

  • Aanvraag:

Om een parkeervergunning autodelen te krijgen, moet je naar het e-loket van stad Gent gaan. 

Zorg ervoor dat je volgende documenten ter beschikking hebt:

    • Bewijs van lidmaatschap bij de verenigingen voor autodelen
    • Voor elk voertuig waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd het verzekeringsbewijs en het inschrijvingsbewijs

Een parkeerkaart verlengen

Indien de verlenging wordt aangevraagd vóór vervaldatum dient men geen documenten opnieuw voor te leggen.

Echter, indien een autodeelgroep wenst te verlengen vóór de vervaldatum maar er zijn extra autodelers dienen ze een nieuwe, volledige ledenlijst (met handtekening enkel van de nieuwe leden) voor te leggen + het rijbewijs van de nieuwe autodeler.

Wordt de verlenging echter aangevraagd na vervaldatum van de autodeelvergunning, dan dient men opnieuw volgende documenten voor te leggen:

  • Bewijs van lidmaatschap bij de verenigingen voor autodelen
  • Voor elk voertuig waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd het verzekeringsbewijs en het inschrijvingsbewijs

Subsidie: schrappen nummerplaat of slopen brommer

Ben je met Cozywheels gestart en heb je nu geen eigen auto meer nodig? Dan kan je bij stad Gent een mobiliteitsbudget krijgen bij het inleveren van je nummerplaat. Het mobiliteitsbudget bedraagt maximaal 500 euro en kan ingediend worden tot en met 31 oktober 2025.

Meer info vind je hier terug. 

Lever je een oude bromfiets bij een erkend sloopcentrum in? Dan kan je bij stad Gent ook een mobiliteitsbudget krijgen. Het mobiliteitsbudget bedraagt maximaal 500 euro en kan ingediend worden tot en met 31 oktober 2025.

Meer info vind je hier terug.