Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt het delen van auto’s en treft voorzieningen voor het parkeren.

Taxistop asbl kan u een bewijs van autodelen bezorgen zodat Parking.brussels bewonerskaarten kan uitreiken.
>> Klik hier voor tarieven en procedures van de gemeenten.

Er kunnen meerdere kaarten worden uitgereikt voor hetzelfde voertuig indien :

  • het wordt gebruikt als onderdeel van een autodeelgroep voor particulieren
  • het voertuig moet worden gedeeld door ten minste drie particulieren, waarvan er ten minste twee in één of meer gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn

Meer info? Surf naar Parking.brussels

Hoe verkrijg je een bewijs van autodelen ? 

  1. Zorg ervoor dat het parkeren in uw gemeente wordt beheerd door Parking.brussels.
  2. Als dit het geval is, stuur ons dan een e-mail met uw verzoek (hello@cozywheels.be)