1. Particuliere autodelers krijgen een gratis uitgebreide bewonerskaart voor de stad Mechelen.
 2. Particuliere autodelers kunnen gebruik maken van voorbehouden standplaatsen voor autodelers.
 3. Particuliere autodelers krijgen hun eerste 3 jaar lidgeld terugbetaald door stad Mechelen
 4. Deelgroepen kunnen een premie (tot 3000 euro) krijgen voor de aankoop van een elektrische wagen

Gratis bewonerskaart

Elke autodeler in Mechelen kan een gratis uitgebreide parkeerkaart aanvragen. Aanvragen kan via dit formulier.

Wat moet je opsturen naar Cozywheels voor de gratis parkeerkaart?

 • inschrijvingsbewijs van de wagen(s) waarvoor een kaart nodig is
 • een duidelijke scan van de verzekeringspolis (autodeelverzekering of een bewijs dat alle bestuurders opgenomen zijn als gebruikelijke bestuurder binnen de polis van de plaathouder.)
 • kopie van de ‘Verklaring Effectief Autodelen’

Zodra dit alles in orde is, maken wij een autodeelvignet op en sturen dit op met de post. Met dit autodeelvignet, het ingevulde aanvraagformulier en een kopie van de Verklaring Effectief Autodelen kan je langsgaan bij Indigo om je parkeerkaart aan te vragen:

Vraag je parkeerkaart aan
Verklaring op eer downloaden

Indigo parkeren Mechelen

Dag Openingsuren
Maandag 10.00 tot 13.00
Dinsdag 10.00 tot 13.00 en 14.00 tot 17.30
Woensdag & donderdag 10.00 tot 13.00 en 14.00 tot 19.00
Vrijdag 10.00 tot 13.00 en 14.00 tot 17.30
 • Veemarkt 33
  2800 Mechelen

 • 015 42 45 40

Voorbehouden standplaats

Voorwaarden voor het aanvragen van een vaste autodeelparkeerplaats

 • De autodeelgroep bestaat minstens uit 4 leden met een verschillend domicilieadres. Minstens 50% van de leden is gedomicilieerd in Mechelen.
 • Leden die op eenzelfde domicilieadres ingeschreven zijn, worden slechts als één lid van een autodeelgroep meegeteld.
 • De autodeelgroep is geregistreerd bij Cozywheels en bezorgt Cozywheels jaarlijks een verklaring op eer van effectief autodelen.
 • Het voertuig van de autodeelgroep is ingeschreven op naam van een persoon met domicilie in Mechelen.
 • De autodeelgroep heeft een verzekeringspolis afgesloten waarbij minimaal elk groepslid op de polis vermeld is.
 • De aanvraag voor de voorbehouden parkeerplaats moet gebeuren via Cozywheels die de voorwaarden controleert.

Wat moet je opsturen naar Cozywheels?

 • de verklaring effectief autodelen
 • een duidelijke scan van het roze inschrijvingsformulier
 • een duidelijke scan van de verzekeringspolis
 • het voorkeuradres voor het installeren van de standplaats

Terugbetaling lidgeld

Mechelse autodelers krijgen hun eerste drie jaar lidgeld terug van de stad Mechelen. Vraag via de knop je terugbetaling lidgeld aan. Opgelet! Lees goed de voorwaarden om te kijken of jij in aanmerking komt!

Voorwaarden voor de aanvraag van een gratis lidmaatschap

 • Artikel 4. Doelgroep en toepassingsgebied
  Een natuurlijk persoon ingeschreven in Mechelen en lid van een erkende autodeelorganisatie komt in aanmerking voor de subsidie.
 • Artikel 5. Voorwaarden
  • De Stad Mechelen verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden:
   • De subsidie is van toepassing voor leden van een erkende autodeelorganisatie.
   • Voor nieuwe leden vanaf 1 mei 2020 is de subsidie van toepassing op de eenmalige instapkost of op het lidgeld voor een periode van 1 tot 3 jaar.
   • Voor reeds aangesloten leden voor 1 mei 2020 is de subsidie van toepassing op de abonnementskosten of op het lidgeld voor een periode van 1 tot 3 jaar.
   • Eenzelfde persoon kan slechts 1 subsidie per erkende deelorganisatie toegekend krijgen.
   • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt.
 • Artikel 6. Subsidiebedrag
  De subsidie kan uitbetaald worden tot 100% van de éénmalige instapkost, de abonnementskosten of het lidgeld (1 tot 3 jaar) met een maximum van 35 euro.
 • Artikel 7. Procedure
  • Aanvraag
   • De erkende autodeelorganisatie rekent de korting rechtstreeks door aan de leden en vraagt de subsidie per lid aan met een elektronische lijst. Deze lijst moet de toetsing aan de subsidievoorwaarden mogelijk maken.
   • De erkende autodeelorganisatie kan de lijst, waarvoor subsidie wordt aangevraagd indienen op vaste tijdstippen, telkens de laatste dag van het kwartaal: 31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december. De uiterste indieningsdatum is 31 december 2022.
   • De erkende autodeelorganisatie verstrekt de gegevens van haar leden overeenkomstig de bepalingen omtrent privacy vastgelegd in de GDPR.
   • De lijst wordt doorgestuurd naar mobiliteit@mechelen.be
   • De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden nadat de korting werd aangerekend aan het lid.
  • Beoordeling:
   • Team Mobiliteit controleert de aanvraag en vraagt ontbrekende bewijsstukken op indien nodig.
   • Team Mobiliteit adviseert het college van burgemeester en schepenen.
  • Beslissing:
   • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van het team Mobiliteit.
   • De beslissing wordt bekendgemaakt aan de autodeelorgansiatie.
  • Uitbetaling:
   De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de erkende autodeelorganisatie.
Vraag je gratis lidmaatschap aan!

Premie elektrische wagen

Deel je samen met buren of vrienden een wagen? Of ben je dat van plan? En wil je een elektrisch exemplaar aankopen? Dan legt de stad Mechelen voor maximum 3000 euro bij.

Het subsidiebedrag hangt af van de cataloguswaarde van de wagen.

Catalogusprijs (incl. BTW, excl. opties en kortingen) Subsidiebedrag*
Minder dan 31.000 euro 3.000 euro
Van 31.000 tot 50.000 euro 2.000 euro
Meer dan 50.000 euro 0 euro

*met een maximum van 20% van de effectieve aankoopwaarde (inclusief BTW en kortingen, exclusief opties)

In het subsidiereglement lees je alle voorwaarden. Kom je in aanmerking? Dan kan je hier je aanvraag voor uitbetaling doen. Zorg ervoor dat je de nodige bewijsstukken meestuurt.