1. De autodeelgroep, die voldoet aan onderstaande voorwaarden, krijgt een digitale parkeerkaart voor autodelen om gratis te parkeren.
 2. De groep kan een vaste autodeelparkeerplaats aanvragen. Dit wordt per vraag onderzocht.

Opgelet, lees goed de voorwaarden op deze pagina na.

Parkeerkaart autodelen

Een parkeerkaart voor autodelen aanvragen kan via de knop. Lees eerst even de voorwaarden alvorens dit in te vullen.

Voorwaarden gratis digitale parkeerkaart, zonder beperking in zone(s) :

– Art. 8

 • De nummerplaathouder woont in een blauwe of betalende zone.
 • de autodeelgroep moet uit minstens 4 leden per nummerplaat van de autodeelwagen bestaan,
  waarvan meer dan de helft in Leuven gedomicilieerd is.

Voorwaarden aankoop digitale parkeerkaart, mét beperking in zone(s):

– Art. 9

 • De nummerplaathouder woont niet in een blauwe of betalende zone.
 • De autodeelgroep bestaat enkel uit leden met hun domicilie-adres in Leuven.

Algemene voorwaarden in beide gevallen:

 • De bewonerskaart kan enkel aangevraagd worden via Cozywheels, een dienst van Autodelen.net.
 • Alle leden van de autodeelgroep dienen aan te tonen dat zij over een permanent gebruiksrecht op de deelauto beschikken doordat ze zijn opgenomen in de verzekeringspolis van het voertuig, ofwel als bestuurder van het voertuig, ofwel door middel van een autodeelverzekeringspolis
 • De leden van de autodeelgroep zijn lid van Cozywheels. 
 • volgende documenten moeten aan Cozywheels bezorgd worden:​​
  • kopie van het kentekenbewijs deel 1 (voor- en achterkant) en de gegevens van het voertuig/de voertuigen die door deze autodeelgroep gedeeld wordt/worden.
 • Cozywheels bezorgt het volledige dossier aan de stad Leuven die nog een controle doet van de voorwaarden. Zodra de aanvraag werd goedgekeurd, wordt er een officiële mail gestuurd door de stad Leuven waarin men de aanvraag al dan niet bevestigt.

Belangrijk:

 • men mag lid zijn van verschillende autodeelgroepen maar men wordt slechts in één groep
  meegeteld
  , nl. de eerste deelgroep waarvan men lid wordt.
 • personen die onder eenzelfde domicilie-adres lid zijn van een(zelfde) autodeelgroep, worden
  slechts als 1 lid geteld.
 • het voertuig is ingeschreven op naam en domicilie-adres van één van de leden van de betreffende autodeelgroep.
 • elke wijziging in persoonlijke gegevens (bv. bij verhuis, stoppen met autodelen,…) moet onmiddellijk meegedeeld worden aan Cozywheels.
 • Komen niet in aanmerking voor een parkeerkaart: Bedrijfswagens, leasingvoertuigen, huurwagens, wagens met een buitenslandse nummerplaat, wagens met een Z-plaat en een lichte vracht waarvan de lengte groter is dan 4,90 meter en de hoogte groter is dan 1,90 meter

Het volledige reglement kan je terugvinden op de site van Stad Leuven.

Vraag je parkeerkaart aan

Gratis vaste autodeelparkeerplaats

Als je lid bent bij Cozywheels en je deelt effectief een wagen via onze dienst, kan je een gratis vaste autodeelparkeerplaats aanvragen. Stuur ons je Verklaring Effectief Autodelen door via mail (hello@cozywheels.be), alsook waar je de standplaats wil hebben, en wij leggen dit voor aan de Stad Leuven. Afhankelijk van de parkeersituatie in je buurt, zal je al dan niet een plaats krijgen toegewezen.

OPGELET! Enkel wagens die reeds een parkeerkaart voor autodelen hebben bij Stad Leuven kunnen een parkeerplaats aanvragen.