Wat is de impact van Cozywheels op het milieu? Dat is de vraag waar studente Anna Moros (Lund universiteit in Zweden) voor ons mee aan de slag ging in haar thesis.

Vanwaar de vraag?

Het verder uitbouwen van de deeleconomie brengt ons dichter bij een duurzame wereld. Het concept biedt een alternatief voor privaat eigendom van goederen (zoals auto’s), maar zorgt er tegelijk voor dat het gebruik van die goederen nog altijd mogelijk is. Meer specifiek kan autodelen helpen om één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te halen. Het elfde doel, ‘duurzame steden en gemeenschappen’, focust op het creëren van inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen. En één van de elementen hierin is het verminderen van de afhankelijkheid van privéwagens.

Er bestaan echter verschillende vormen van autodelen. Sommige formeel, sommige informeel. Sommige organisaties hebben een eigen vloot, die al dan niet volledig elektrisch is, en anderen focussen op wagens van particulieren. De ecologische impact van verschillende deelsystemen is dan ook anders.

Impact van Cozywheels

De Cozywheels-wagens blijven natuurlijk wagens. Waarvan het bouwen, onderhouden, de brandstof, etc. allemaal een bepaalde milieu-impact hebben. Maar het deelaspect maakt veel goed ten opzichte van privéwagens.

Autodelen zorgt voor een kleinere uitstoot van broeikasgassen dan het individueel bezitten en gebruiken van een wagen. Anna verwijst naar een Nederlandse studie, die aantoonde dat autodelers tot 20% minder kilometers rijden dan voor het autodelen, en dat er ook 30% minder autobezit is (Nijland & Meerkerk, 2017). Doordat er minder wagens nodig zijn, is er ook een kleinere milieu-impact door de productie, het transport, het onderhoud en de parkeergelegenheden van de voertuigen. Hierdoor veroorzaken de autodelers een kleinere CO2– uitstoot dan niet-autodelers. 

Anna wijst er echter ook op dat er nog altijd manieren zijn om de werking van Cozywheels te verbeteren. Zo hopen we dat ‘onze vloot’ doorheen de jaren ook mag vergroenen. De Cozywheels-voertuigen zijn vaak niet zo jong meer, waardoor het verbruik hoog ligt. Nieuwe wagens zijn op dat vlak efficiënter en groener. Ook worden de Cozywheels-voertuigen nog niet 100% van de tijd gebruikt. Er is dus ruimte om nog meer mensen dezelfde auto te laten gebruiken, zodat elk voertuig zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruikt wordt.

Maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook dat de komende jaren wel losloopt. Het aankopen van een elektrische wagen is bijvoorbeeld toegankelijker via een deelsysteem als Cozywheels, doordat je als eigenaar de kosten niet meer alleen moet dragen. 

Bronnen

Nijland, H., & Meerkerk, J. v. (2017). Mobility and environmental impacts of car sharing in the  Netherlands. Environmental Innovations and Societal Transitions. 

Moros, A. (2022). Environmental impacts of two carsharing business models: A comparative life-cycle assessment. Master’s Thesis.