In de lente ondervroeg Mpact een aantal Brusselaars en Walen over Cozywheels, haar platform waarmee buren hun voertuigen kunnen delen. Zowel gebruikers als niet-gebruikers konden deelnemen. Het doel van de bevraging was om een beeld te krijgen van de voertuigdelers, hun achterliggende motivatie te begrijpen, hun relatie tot mobiliteit in het algemeen te achterhalen en om na te gaan wat hen motiveert om zich duurzaam te verplaatsen.

Eén van de doelstellingen van Cozywheels is om een mentaliteitswijziging op lange termijn inzake het verplaatsingsgedrag te bekomen. Dankzij onze enquête* hebben we nu een beter zicht op een aantal elementen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Wie zijn de gebruikers van Cozywheels? Wat is hun profiel? Wat zijn hun verwachtingen en wat vinden ze belangrijk? Maar ook: wat zijn de hinderpalen evenals de drijfveren om gedeelde voertuigen te gebruiken?

Wie heeft de enquête beantwoord? 

In tegenstelling tot onze verwachtingen, was de meerderheid van de deelnemers niet aangesloten bij Cozywheels (54 procent), maar dat wil niet zeggen dat zij niet overwegen om zich aan te sluiten. Maar liefst 60% van de deelnemers die het platform nog niet gebruiken, verwachten immers snel lid te worden van Cozywheels.

De personen die deelnamen aan deze enquête waren meestal ‘nieuwe’ leden, aangezien 85% van hen minder dan 3 jaar gebruik maakt van de dienst. Onze enquête stelde ons ook in staat om na te gaan hoe deze leden, of ze nu langer of minder lang gebruik maken van de dienst, Cozywheels leerden kennen. Ongeveer 50% leerde het platform kennen via mond-tot-mondreclame. Het is dan ook geen verrassing dat goede contacten met je buren zeer doeltreffende zijn om autodelen in een buurt te promoten.

Welk profiel?

Lid van Cozywheels of niet, de personen die deelnamen aan deze enquête hebben een divers profiel:

Zoals men kan zien op de bovenstaande afbeelding omschrijft een groot deel van de deelnemers (43 procent) zich als multimodale gebruiker – iemand die verschillende verplaatsingswijzen combineert. Daarna volgen fietsers en automobilisten (21 procent) en pendelaars (10 procent). voetgangers vertegenwoordigen maar 5 procent. Dit resultaat benadrukt andermaal de link tussen gedeelde mobiliteit en multimodaliteit. Mensen zijn meer en meer op zoek naar flexibiliteit, omdat het hen meer vrijheid biedt. De beslissing van Cozywheels om haar “gamma” voertuigen eind 2020 gevoelig uit te breiden, sluit hier perfect bij aan. Vandaag kunnen de leden van Cozywheels nog altijd hun auto delen maar ook bakfietsen, elektrische fietsen, bestelwagens en aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap of een beperking. Bovendien kunnen de leden lid zijn van meerdere deelgroepen, waardoor ze heel bewust kunnen kiezen voor de beste optie op eender welk moment.

Gedragsverandering dankzij Cozywheels

Een ander interessant element dat naar voor komt uit de enquête, is de impact van het lidmaatschap van Cozywheels op de verplaastingsgewoonten. Sinds de aansluiting heeft maar liefst 46 procent van de Cozywheelers haar/zijn gewoontes veranderd. We zien in hoofdzaak een shift naar de fiets, het openbaar vervoer en het wandelen.

Voor een echte impact en om mensen te overtuigen om te opteren voor een duurzamere mobiliteit, is het voor Cozywheels cruciaal om een antwoord te formuleren op de noden van haar leden. Wat zijn de drijfveren om deeloplossingen te gaan gebruiken? Voor 55 procent van de ondervraagden, is dit in eerste instantie om hun ecologische voetafdruk te verlagen, op korte afstand gevolgd door de financiële voordelen (53 procent omwille van de lagere uitgaven en 48 procent om de aankoop van een voertuig te vermijden).

De waarden die naar voor komen uit de enquête liggen in dezelfde lijn als het voorgaande. Milieu-overwegingen (56 procent) en de geneugten van het delen (51 procent) staan bovenaan.

Nabijheid als sleutelelement

Hoewel het belangrijk is te weten waarom men geïnteresseerd is in gedeelde mobiliteit, is het eveneens van belang om de criteria te kennen die de leden ertoe hebben aangezet om zich aan te sluiten. Meer dan 90 % van de respondenten verklaarde matig of sterk beïnvloed te zijn door de nabijheid van de gedeelde voertuigen. De volgende belangrijkste criteria waren het sociale engagement, de impact op het milieu en de faire prijs (88 %). Het non-profit karakter van Cozywheels was ook een factor om zich bij het platform aan te sluiten (82 %).

Geen verandering zonder motivatie. Daarom is het belangrijk om te achterhalen wat mensen drijft om gedeelde mobiliteitsoplossingen te gebruiken. Ook daar zijn de resultaten van de enquête verhelderend. Het terugdringen van de auto in de openbare ruimte staat met stip op 1: maar liefst 93 % van de respondenten gaf deze optie aan. Ook het verminderen van de CO2-uitstoot (79 %) en het opkrikken van de levenskwaliteit (76 %) scoren zeer hoog.

Naast de waarden en de drijfveren die mensen aanzetten om gedeelde mobiliteit te omarmen, is het ook belangrijk om te peilen naar de hinderpalen om voertuigen te delen. Zo blijken de belangrijkste redenen om geen lid te worden van Cozywheels dat mensen eenvoudigweg tevreden zijn over hun mobiliteit (60 %) of dat ze geen vertrouwen hebben in anderen die met hun auto zouden rijden (50 %). Het is natuurlijk moeilijk om tevreden mensen aan te zetten tot iets nieuws, maar het is daarentegen wel mogelijk om het vertrouwen op te krikken.

Vertrouwen en delen zijn inderdaad nauw met elkaar verbonden. Daarom zorgt Cozywheels voor een omkadering die specifiek gericht is op het creëren van vertrouwen, dit door tools te ontwikkelen die het mogelijk maken om voertuigen in alle veiligheid te delen. De leden kunnen zelf hun deelgroep samenstellen en kunnen hiervoor terugvallen op zowel overeenkomsten als een huishoudelijk reglement die tot in de puntjes zijn uitgekiend. Cozywheels stelt alles in het werk om een positief en vertrouwd kader te scheppen en staat haar leden bij met raad en daad.

* Enquête uitgevoerd tussen 19 april en 10 mei – 72 deelnemers.