Ben jij op zoek naar een systeem om je bedrijfswagens, gemeentelijke vloot of wagen van jouw organisatie te delen met de buurt, medewerkers of andere organisaties? Dan kunnen wij je zeker verder helpen!

Autodelen.net, de organisatie achter Cozywheels in Vlaanderen, helpt je met een stappenplan op maat van jouw organisatie en brengt je in contact met diverse aanbieders van gedeelde mobiliteit.

Hiervoor neem je contact op met Autodelen.net via 09 242 32 75 of info@autodelen.net.

Waarom autodelen als organisatie?

Kostenbesparing

Het bezitten van een privéwagen kost in België vandaag maandelijks gemiddeld €683 (bron: Leaseplan car cost). Bij een niet-gedeelde elektrische wagen loopt dit zelfs op tot 898 euro per maand. Daar tegenover staat dat wagens gemiddeld 23 uur per dag stilstaan. Door te autodelen kan een bedrijf:

 • het wagenpark optimaliseren en rentabiliseren
 • parkeerplaatsen uitsparen
 • minder én goedkopere beroepskilometers afleggen
 • parkeer- en filestress wegnemen
 • werknemers aanzetten tot duurzame combimobiliteit

Tijdsefficiënt

Door een vervoersmiddel te kiezen naargelang de verplaatsing, geraakt een medewerker vlugger en makkelijker op een bestemming.

 • autodelen leidt tot minder verliesuren en gemotiveerde, productieve medewerkers
 • door multimodaal te schakelen beantwoord je aan de stijgende vraag mobiliteit op maat voor werknemers
 • ligt je onderneming in filegevoelig of minder goed bereikbare gebieden met het openbaar vervoer? Autodelen kan het aanwerven van werknemers vergemakkelijken.

Comfortabel en flexibel

Autodelen, dat betekent:

 • Administratieve vrijheid: Het aanbod van autodeelaanbieders (software platform en/of deelwagens) is erop gericht om de administratieve lasten van het autodelen tot een minimum te herleiden: online reserveren, virtuele sleutels en apps, beheer van kosten, schade en afgelegde kilometers, verzekering, … Aanbieders nemen deze zorg van je over.
 • Verlost zijn van praktische zaken (schoonmaak, herstelling, onderhoud, autokeuring, pechverhelping, …)
 • Zekerheid: het vertrouwen dat een auto ter beschikking staat wanneer je werknemer er een nodig heeft
 • Variatie aan voertuigen: een deelauto op maat van de verplaatsing
 • Optimalisatie van de (elektrische) vloot: werknemers kunnen de deelauto(‘s) gebruiken buiten de kantooruren en in het weekend (op momenten dat ze niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden).
 • dat je als werkgever het gebruik van autodelen kan opleggen wanneer je medewerkers zich voor het werk verplaatsen.

Duurzaam imago

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt scoort, zowel bij klanten en stakeholders als bij sollicitanten en werknemers. Inzetten op autodelen betekent:

 • minder file, minder autokilometers, meer verkeersveiligheid. 1 deelwagen vervangt immers gemiddeld 8 privéwagens
 • een daling van de CO2-uitstoot en je speelt in op de strengere (Europese) wetgeving m.b.t. CO2-uitstoot bij bedrijven
 • betaalbaar (elektrisch) rijden voor iedereen
 • versnelde transitie richting zero-emissie mobiliteit
 • een aanbod (elektrisch) autodelen is een troef in de zoektocht naar nieuwe talenten
 • bijdragen aan inclusieve basisbereikbaarheid voor personeel en buurtbewoners