Cozy24m² toert door Brussel en laat je genieten van de ruimte
die je kan herwinnen door je auto te delen

1 groep Cozywheelers

= 1 gedeelde voertuig

= 3 uitgespaarde parkeerplaatsen

= 24m²

Door je voertuig te delen met je buren kan je minstens drie parkeerplaatsen uitsparen op de openbare weg. Zo kan je aan die ruimte een andere bestemming geven. Vertrekkend van het principe dat één groep Cozywheelers bestaat uit vier huishoudens die een voertuig delen, kan je drie parkeerplaatsen, ofwel 24 m², uitsparen. Met haar event Cozy24m² wil Cozywheels buurtbewoners sensibiliseren over de mogelijkheden om voertuigen te delen en een andere invulling te geven aan de publieke ruimte.

Om deze herwonnen ruimte te visualiseren, maakten we een ‘karavaan’ met drie houten silhouetten van auto’s. Zij stellen de voertuigen voor die anders geparkeerd stonden op de openbare weg. Maar wat kunnen we doen met die voormalige parkeerplaatsen?

De vrijgemaakte 24m² kan je bijvoorbeeld inrichten als ontmoetingsplek, als speelplaats, als debat- of reflectieruimte, als parkje of tuintje,… De bedoeling van Cozy24m² is dat de buurtbewoners zich deze publieke ruimte toe-eigenen en ermee doen doen wat ze wenselijk vinden.

In 2020 resulteerde dit bijvoorbeeld in een  pop-up tuin gemaakt uit houten paletten in Schaarbeek en een indrukwekkend skatepark in Anderlecht. Na haar passages in in Schaarbeek, Molenbeek en Anderlecht, zette de Cozywheels-karavaan zich in 2021 opnieuw in beweging en hield halt in de gemeenten Vorst en Sint-Gillis, en dat tot groot enthousiasme van de buurtbewoners!

Het concept bleef ongewijzigd, maar Cozywheels ging dit jaar nog verder: zowel in Vorst als Sint-Gillis betrokken we de gemeentelijke autoriteiten bij het project. Hierdoor kunnen we de verwezenlijkingen duurzaam verankeren in de buurt.

In Vorst zijn de bewoners van de Union-wijk erin geslaagd om de gemeente ervan te overtuigen om een illegale parking om te vormen tot een gezellige ontmoetingsplaats met een ingenieus ontworpen bank, bedacht door één van de buurtbewoners.

In Sint-Gillis werkte Cozywheels samen met een crèche en de buurtbewoners om een groene (en vooral veilige) ruimte te creëren voor de ingang van de crèche. Hiervoor maakten we samen met de buurtbewoners plantenbakken mét een insectenhotel. Na een testfase zal men deze zone definitief verbieden voor het autoverkeer.

Doe gerust met ons mee om in jouw buurt een stad op mensenmaat te maken en je buren beter te leren kennen, want… Cozy24m² is nog niet voorbij! Cozywheels bereidt namelijk nog een evenement voor in oktober. Stay tuned op onze sociale media om op de hoogte te blijven.

Wil je de nieuwtjes van Cozywheels niet missen? Volg ons dan op Facebook en abonneer je  op onze nieuwsbrief.

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je dat Cozy24m² volgende zomer halt houdt in jouw buurt? Contacteer ons dan snel en wij bekijken samen met jou wat er mogelijk is.

Waar spreken we af?

  • In Brussel, datum en plaats te bepalen.